• 1624монеты
 • 135стран
Год
 • Все
 • 6
 • 60
 • 47
 • 48
 • 6
 • 42
 • 25
 • 45
 • 15
 • 44
 • 35
 • 34
 • 19
 • 158
 • 71
 • 143
 • 37
 • 202
 • 50
 • 7
 • 1
 • 23
 • 34
 • 44
 • 3
 • 62
 • 48
 • 16
 • 16
 • 61
 • 25
 • 26
 • 6
 • 53
 • 18
 • 45
 • 6
 • 11
 • 11
 • 8
 • 1
 • 3
 • 1
 • 8
Страна: Испания
 • Все
Испания (26 монет)
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Чемпионат мира в Испании, 1982
1980 год
Олимпиада в Барселоне, 1992
1990 год
Чемпионат мира во Франции, 1998
1998 год
Чемпионат мира в Корее и Японии, 2002
2002 год
Чемпионат мира в Корее и Японии, 2002
2002 год
Чемпионат мира в Корее и Японии, 2002
2002 год
Чемпионат мира в Германии, 2006
2003 год
Чемпионат мира в Германии, 2006
2003 год
Чемпионат мира в Германии, 2006
2004 год
Чемпионат мира в Германии, 2006
2004 год
Чемпионат мира в ЮАР, 2010
2009 год
Чемпионат мира в ЮАР, 2010
2010 год
Чемпионат мира в ЮАР, 2010
2010 год
Чемпионат Европы в Польше и на Украине, 2012
2012 год
Чемпионат мира в Бразилии, 2014
2012 год
Чемпионат мира в Бразилии, 2014
2013 год
Чемпионат мира в Бразилии, 2014
2014 год
Чемпионат мира в России, 2018
2017 год
Чемпионат мира в России, 2018
2017 год
Чемпионат мира в России, 2018
2018 год
Чемпионат мира в России, 2018
2018 год